Основно образовање

Основна школа "Бранко Радичевић"

Адреса: Џона Кенедија 17, Косовска Митровица

Телефон: 028/422-678

Е-mail: brankoradicevickm@yahoo.com

Web Сајт: www.osbrankoradicevickm.com

Основна школа "Свети Сава"

Адреса: Чика Јовина 1, Косовска Митровица

Телефон: 028/424-971

E-mail: ossvetisava@yahoo.com

Web Sajt: www.svetisavakm.edu.rs

Основна музичка школа "Миодраг Васиљевић"

Адреса: Џона Кенедија 17, Косовска Митровица

Телефон: 028/423-709

E-mail: msvasiljevic@yahoo.com

Web Сајт: 

Специјална школа "Косовски Божур"

Адреса: Филипа Вишњића бб, Косовска Митровица

Телефон: 028/425-371

E-mail: sosokosovskibozur@hotmail.com

Основна школа "Доситеј Обрадовић"

Адреса: Џона Кенедија 17, Косовска Митровица

Телефон: 028/424-814

E-mail: os_dositej_obradovic@hotmail.com

Web Сајт:

Основна школа "Вељко Банашевић"

Адреса:Џона Кенедија 17, Косовска Митровица

Телефон: 

E-mail: osveljkobanasevic@yahoo.com

Web Сајт:

Средње школе

Гимназија Косовска Митровица

Адреса: Лоле Рибара 29, Косовска Митровица

Телефон: 028/425-334

E-mail: gimkm@yahoo.com

Web Сајт: www.gimnazijakm.edu.rs

Економско - трговинска Школа

Адреса: Лоле Рибара 29, Косовска Митровица

Телефон: 028/425-335

E-mail: ekonomska_km@yahoo.com

Web Сајт: ekonomskakm.edu.rs

Медицинска школа са домом ученика

Адреса: Дрварска 1, Косовска Митровица

Телефон: 028/498-396

E-mail: medskolakm@yahoo.com

Web Сајт:

Техничка школа "Михајло Петровић - Алас"

Адреса: Лоле Рибара 29, Косовска Митровица

Телефон: 028/425-333

E-mail: tsalaskm@yahoo.com

Web Сајт: www.tsalaskm.com

Школа за основно и средње образовање "Косовски Божур"

Адреса: Филипа Вишњића бб, Косовска Митровица

Телефон: 028/425-371

E-mail: sosokosovskibozur@hotmail.com

Web Сајт:

Гимназија и техничка школа - Вучитрн

Адреса: Лоле Рибара 27, Косовска Митровица

Телефон: 028/425-335

E-mail: gimnazija_vu@yahoo.com

Web Сајт: gimnazijavu.edu.rs

Музичка школа "Миодраг Васиљевић"

Адреса: Џона Кенедија 17, Косовска Митровица

Телефон: 028/423-709

E-mail: msvasiljevic@yahoo.com

Web Сајт:

Високо образовање

Универзитет у Приштини Косовска Митровица

Адреса: Филипа Вишњића бб, Косовска Митровица

Телефон: 028/ 422 340

Телефон / Факс: 028/ 422 320

E-mail: rektorat@pr.ac.rs

Web Сајт: www.pr.ac.rs

Економски факултет

Адреса: Колашинска 156, Косовска Митровица

Телефон: 028/ 497-934

E-mail: eko@pr.ac.rs

Web Сајт: www.ekonomski.pr.ac.rs

Медицински факултет

Адреса: Анри Динана бб, Косовска Митровица

Телефон: 028/ 498-298

E-mail: medicinski@pr.ac.rs

Web Сајт: www.med.pr.ac.rs

Правни факултет

Адреса: Лоле Рибара 29, Косовска Митровица

Телефон: 028/ 425-339

E-mail: pra@pr.ac.rs

Вeb Сајт: www.pra.pr.ac.rs

Природно-математички факултет

Адреса: Лоле Рибара бб, Косовска Митровица

Телефон: 028/ 425-396

E-mail: pmfkm@pr.ac.rs

Web Сајт: prirodnomatematicki.pr.ac.rs

Факултет техничких наука

Адреса: Кнеза Милоша 7, Косовска Митровица

Телефон: 028/ 425-320

E-mail: office@ftnkm.rs

Web Сајт: ftn.pr.ac.rs

Факултет уметности

Адреса: Краља Петра I бб, Косовска Митровица

Телефон: 028/ 497-924

E-mail: umetnost@pr.ac.rs

Web Сајт: www.art.pr.ac.rs

Филозофски факултет

Адреса: Филипа Вишњића бб, Косовска Митровица

Телефон: 028/ 425-473

E-mail: fifa@pr.ac.rs

Web Сајт: www.fifa.pr.ac.rs