Служба дечије заштите општине Косовска Митровица

На овој страници можете преузети потребне обрасце.
advanced divider
Образац (са доказом о уплати) за можете предати лично у нашој канцеларији.
advanced divider
  • У државном и локалном оквиру пружају се услуге социјалне заштите у стању ризика или потребе детета, као и њиховим породицама од стране јавних институција.

  • Пажња је усмерена на побољшање здравственог и емотивног стања детета.

ОБРАЗАЦ

за захтев за породиљско НЗ-ПО 58-18

ОБРАЗАЦ

потврда основице
ПУ 58-18

ЗАХТЕВ

захтев за остваривање права на родитељски додатак - мајке
РД-1 58-18

ОБРАЗАЦ

захтев за остваривање права на родитељски додатак - отац страни држављанин РД-2-С 58-18

ОБРАЗАЦ

захтев за породиљско и
нега детета НЗ-ПОНД 58-18

ОБРАЗАЦ

захтев мајка
РД - 1 /2018

ОБРАЗАЦ

захтев за остваривање права на род. додатак - мајке страни држављани РД-1-С 58-18

ОБРАЗАЦ

захтев за остваривање права на дечији додатак
ДД-1 са ДД-1а и ДД-1б

ОБРАЗАЦ

захтев нега детета
НЗ-НД 58-18

ОБРАЗАЦ

захтев за остале надокнаде на основу рођења и неге детета
ОН-РНД 58-18

ОБРАЗАЦ

захтев за остваривање права на родитељски додатак - отац
РД-2 58-18

ОБРАЗАЦ

захтев посебна нега детета;
НЗ-ПНД 58-18

ОБРАЗАЦ

захтев за остале надокнаде по основу посебне неге детета
ОН-ПНД 58-18

ОБРАЗАЦ

захтев за остваривање права на дечији додатак
ДД - 1
Дечија заштита:
advanced divider

– Корисници :

* Родитељи и деца;

* Породиље;

* Старатељи деце;

* Хранитељи.

advanced divider

-Врсте поступка:

* Матерински додатак

* Дечији додатак

* Накнада зараде породиљама

* Накнада трошкова боравка у предшколској установи за децу ометену у развоју  и децу без родитељског старања

* Права на регресивање свих трошкова боравка у предшколским установама

advanced divider
  • Дечија заштита је скуп програма усмерених на заштиту, бригу и здрав развој деце.
advanced divider
  • У државном и локалном оквиру пружају се услуге социјалне заштите у стању ризика или потребе детета, као и њиховим породицама од стране јавних институција. Пажња је усмерена на побољшање здравственог и емотивног стања детета.

  •