Општинска управа

Саша Петровић Начелник Општинске управе
Дипломирани правник
(рођен 1975.године – Косовска Митровица)
nacelnik-opstinskeuprave@kosmitrovica.rs
.
Светлана Пиндовић Начелник oдељења за друштвене делатности
Дипломирани правник
(Рођена 1967.године – Косовска Митровица)
nacelnik-drustv.delatnosti@kosmitrovica.rs
Топличевић Бојан Начелник одељења за инспекцијске послове
Спец. струковни економиста

(рођен 1981.године у Косовској Митровици)
nacelnik-inspekcija@kosmitrovica.rs
Биљана Новаковић Начелник одељења за привреду и комуналне делатности
Дипломирани економиста.
(рођена 1959.година – Србица)
nacelnik-priv.komunal.delatnosti@kosmitrovica.rs
Драган Спасојевић Начелник Одељења за урбанизам,грађевинарство и стамбене послове
Дипл. инжињер грађевинарства
(рођен 1971.године – Косовска Митровица )
.
Зоран Братић Начелник одељења за финансије

Дипломирани економиста
(рођен 1952.године – Косовска Митровица)
nacelnik-finansija@kosmitrovica.rs
.
Миљан Илић Начелник Одељења за општу управу
Дипломирани правник
(рођена 1982.године – Косовска Митровица)
nacelnik-opsteuprave@kosmitrovica.rs
.
Милорад Вукашиновић Заменик начелника општинске управе
Дипломирани правник
(Рођен 1959.године – Косовска Митровица)
zameniknacelnika-opstinskeuprave@kosmitrovica.rs
.
Биљана Петровић Општински јавни правобранилац
Дипломирани правник
(рођена 1962.године – Косовска Митровица)
javnipravobranilac@kosmitrovica.rs
.
.
жарко-пајовић-300-x-240
Жарко Пајовић Начелник Одељења за имовинско-правне послове
Дипломирани инжењер пољопривреде (рођен 1962.године у Косовској Митровици)
portparol@kosmitrovica.rs
.
.