Привремени орган општине Косовска Митровица

Председник

2
Иван Запорожац Председник привременог органа
Факултет за физичку културу
(pођен 1976. године - Косовска Митровица)

Члан

влашковић-300-240
Драгиша Влашковић Члан Привременог органа
Дипломирани инжењер технологије (рођен 1968.године – Косовска Митровица)

Члан

место-за-слику-300-џ-240
Игор
Каламар
Члан Привременог органа
Дипл. Инг. архитектуре (рођен 1977. године – Косовска Митровица)
.

Члан

радисављевић-300-240
Драган Радисављевић Члан Привременог органа
Дипломирани комерцијалиста (рођен 1958.године – Косовска Митровица)

Секретар

маченовски-300-240
Иван
Маченовски
Секретар
Привременог органа
Дипломирани
правник (рођен 1979.године – Косовска Митровица)