advanced divider
Привремени орган општине Косовска Митровица доноси одлуку

Oбавештење 31.01.2023.

о запошлјавању  на основу социјалне карте појединаца

Обавештење

Запошљавање по социјалној карт

Привремени орган општине Kосовска Митровица донео је одлуку да ће се запошљавање вршити искључиво на основу социјалне карте појединаца.

Формирана је група људи која ће радити на тој социјалној карти, што значи да ће принцип „запошљавања по социјалној карти“, почети већ следеће недеље.

Сврха формирања социјалних карата је допринос праведнијем остваривању социјалних права грађана који се заснива на њиховом социјално-економском статусу, подизању ефикасности у домену социјалне политике, брже и лакше остваривање права грађана и спречавање евентуалних злоупотреба права, а односи се пре свега на лица која су социјално угрожена, младе брачне парове, незапослена лица…

Социјална карта се пре свега односи на запошљавање лица која су социјално угрожена, младе брачне парове, незапослена лица…

Привремени орган ће се у оквиру својих могућности трудити да изађе у сусрет сваком појединцу и осигура му основни вид егзистенције.

Образац за социјалну карту можете преузети на линку испод и у канцеларији Писарнице.

Преузимање обрасца

Служба за односе са јавношћу

advanced divider
Привремени орган општине Косовска Митровица расписује

Конкурс 27.04.2021.

За спортке организације за суфинансирање  годишњих активности у области спорта 

Конкурс

Суфинансирање спортких активности

Председник Привременог органа Косовске Митровице позива све заинтересоване спортске организације да својим програмима конкуришу за суфинансирање својих годишњих активности у области спорта у сегменту:

А)  Такмичарски спорт

1. Циљеви јавног позива:

 1. Подржавање резултата такмичарског спорта

2. Предмет суфинансирања програма

 • Годишњи програми у области такмичарског спорта

Средства за суфинансирање годишњих програма у области спорта у општини Косовска Митровица за 2022. годину биће планирана Одлуком о буџету општине за 2022. годину.

У оквиру програма финансијски ће бити превасходно подржани трошкови за:

 • Котизацију за такмичења
 • Превоз на такмичења
 • Трошкови судија и делагата
 • Друге материјалне трошкове у складу са законом, другим прописима и општим и другим актима органа општине Косовска Митровица

3. Општи услови јавног позива

Право на суфинансирање спортских програма има организација која испуњава следеће услове:

 • Да има својство правног лица са седиштем на територији општине Косовска Митровица
 • Да постоји и ради најмање годину дана
 • Да су са успехом реализовали одобрени програм или пројекта, уколико су били носиоци програма или пројекта у 2021.години као и да су испунили своје уговорене обавезе према Општини Косовска Митровица(поднели наративне и финансијске извештаје о утрошку добијених буџетских средстава)
 • Да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности, да нема блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања, да није у последње две године правоснажном одлуком кажњавана за прекршај или привредни преступ у вези са својим финансијским пословањем, коришћењем имовине, радом са децом и спречавањем негативних појава у спорту. 
 •  Да је испунила своје уговорне и друге обавезе према установама, јавним и јавно комуналним предузећима, чији је оснивач општина Косовска Митровица, закључно са 30.12.2021. године
 • Да подстиче и ствара услове за унапређење спорта за све, а посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом
 • Да у већој мери унапређује квалитет спорта у сегменту за који конкурише

4. Посебни услови јавног позива:

 • Спортске и друге организације су у обавези да имају уредну и доступну документацију, као и евиденцију о свом чланству
 • Спортске организације које конкуришу за сегмент такмичарског спорта остварују предност уколико имају све селекције.
 • У сегменту такмичарског спорта суфинансираће се само спортске организације које су препознате као носиоци спортске гране 
 • Спортске организације које су иступиле из система такмичења у 2021. години, неће се суфинансирати из буџета општине за 2022. годину.

Начин располагања средствима из буџета општине и друге обавезе дефинишу се Уговором који закључује Директор Установе и корисник средстава, а у складу са Одлуком о буџету Општине Косовска Митровица за 2022. годину и другим прописима.

5. Рок

Рок за предају конкурсне документације за суфинансирање годишњих програма у области спорта у Општини Косовска Митровица за 2022. годину је од 15.12. до 22.12.2021 год.

Пријава са потпуном конкурсном документацијом предаје се у просторијама Установе за спорт омладину и специјализоване услуге, ул. Колашинска бб са назнаком: “Јавног позива за суфинансирање годишњих програма у области спорта у општини Косовска Митровица за 2022. годину “. Пријаве и потпуну документацију доставити у затвореној коверти са напоменом » НЕ ОТВАРАЈ – ЈАВНИ ПОЗИВ«

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање!

6. Додатне информације

Све додатне информације у вези са јавним позивом могу се добити сваког радног дана у просторијама Установе за спорт омладину и специјализоване услуге или на тел . 028 428681

Немања Булатовић  тел. 065 884 8855, 028 – 498681 Стручна служба Установе Колашинска бб. Косовска Митровица

Линкове преузети овде:

IZJAVA 2022 god

PLAN I PROGRAM ZA 2022 god

PROJEKAT ZA 2022 god

Служба за односе са јавношћу

Привремени орган општине Косовска Митровица расписује

Конкурс 27.04.2021.

Израда идејног решења за израду спомен обележја  на тргу Браћа Милић у Косовској Митровици

Конкурс

Израда идејног решења за израду спомен обележја  на тргу Браћа Милић у Косовској Митровици

Општина Косовска Митровица је на порталу јавних набавки објавила конкурс за дизајн.

Предмет конкурса за дизајн је – Израда идејног решења за израду спомен обележја  на тргу Браћа Милић у Косовској Митровици – посвећен погинулој браћи Милић у току ратних дејстава 1999. године.

 Поступак се спроводи како би се са победником конкурса закључио уговор о јавној набавци добра – спомен обележја.

Сва потребна документација и опис конкурса се може преузети са портала јавних набавки.

Услов за учешће на конкурсу је да понуђач има има звање најмање дипломираног вајара.

Учесници конкурса достављају своје понуде до 31.05.2021. године до 10:00 часова у писарници Општине Косовска Митровица или на адресу:Општина Косовска Митровица  са назнаком „Идејно решење за конкурс“ ул. Филипа Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица.

Одлуку о избору донеће стручни жири.

Служба за односе са јавношћу

Портал јавних набавки

Привремени орган општине Косовска Митровица расписује

Конкурс 28.03.2021.

Конкурс Канцеларије за КиМ за доделу подстицаја за развој привреде и предузетништва

Конкурс

Конкурс за доделу подстицаја за развој привреде и предузетништва

Привремени орган Општине Косовска Митровица обавештава све заинтересоване да је за 2021. годину, расписан конкурс Канцеларије за Косово и Метохију за спровођење Програма распореда и коришћења финансијских средстава ради подршке привредном и економском развоју неалбанских заједница на територији АП Косово и Метохија за 2021. годину.

Преузмите документацију:

Koнкурс

Критеријуми

Образац 1 – Пријава почетници

Образац 2 – Пријава привредни субјекти

Образац 3 – Бизнис План

Привремени орган општине Косовска Митровица расписује

Јавни позив 28.11.2020.

Јавни позив за суфинансирање годишњег програма у области такмичарског спорта за 2021. годину

Јавни позив

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ ТАКМИЧАРСКОГ СПОРТА ЗА 2021. годину

Председник Привременог органа Косовске Митровице позива све заинтересоване спортске организације да својим програмима конкуришу за суфинансирање својих годишњих активности у области спорта у сегменту:

А)  Такмичарски спорт

 1. Циљеви јавног позива:
 2. Подржавање резултата такмичарског спорта
 1. Предмет суфинансирања програма
 • Годишњи програми у области такмичарског спорта.

Преузми:

Јавни позив

Пројекат

Изјава

advanced divider
Комисија за давање у закуп пословног простора расписује:

Конкурс 29.06.2015.

Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора (банкет сале у објекту „Митровачки Двор“)

Погледај конкурс

Конкурс 29.06.2015

Комисија за давање у закуп пословног простора (Банкет сале у објекту „Митровачки двор“) именована решењем председника Привременог органа 01 бр. 02–28 од 22.06.2015. године, објављује

Ј А В Н И   О Г Л А С

ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА (БАНКЕТ САЛЕ У ОБЈЕКТУ „МИТРОВАЧКИ ДВОР“) ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

Предмет јавног огласа је спровођење поступка за издавање у закуп пословног простора у комерцијалне сврхе, који је погодан за обављање пословне делатности и за остваривање прихода

Преузми

Комисија за доделу стипендија студентима расписује:


Конкурс 28.04.2014.

Погледај конкурс

Конкурс 28.04.2014.

Комисија за доделу стипендија студентима расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КОСОВСКА МИТРОВИЦА ЗА 2014. ГОДИНУ

Преузми

Комисија за доделу стипендија студентима расписује:


Конкурс

Погледај конкурс

Конкурс 28.04.2014.

Комисија за доделу стипендија студентима расписује

 

К О Н К У Р С

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ КОСОВСКА МИТРОВИЦА ЗА 2014. ГОДИНУ

Преузми

Установа за спорт, омладину и специјализоване услуге расписује:


Конкурс 02.04.2014.

Погледај конкурс

Конкурс 02.04.2014.

Поштовани пријатељи,

Поводом Ускршњих празника Установа за спорт, омладину и специјализоване услуге-секција за културни аматеризам  у сарадњи са Културним центром “Драгица Жарковић”, расписује:

КОНКУРС

 – Најлепше украшеног Васкршњег јајета,

-Најлепши  ликовни  рад посвећен Васкрсу.

Генерални покровитељ Привремени орган Општине Косовска Митровица

Преузми