Месна заједница „Партизанско Брдо“ обухвата следеће улице:

Краља Петра I (непарни бројеви),

Попа Анђелка Нешића,

Руђера Бошковића,

Рударске Чете,

Браће Чолаковић,

Владе Ћетковића,

Колубарска,

Стевана Мокрањца,

Звечанска,

Рашки поток,

Чика Јовина,

Дрварска,

Анри Динана,

Сутјеска,

Анке Спаић,

Војводе Путника,

Војводе Степе,

Војводе Мишића,

Мајора Гавриловића,

Сердара Јанка Вукотића,

Колашинска,

Алексе Шантића,

Косовке девојке,

Виноградарска.